5 วิธีติดหัวพ่นหมอกอย่างไร ไม่ให้พื้นเปียก? สาเหตุที่ทำให้พื้นเปียก มี 2 ปัจจัยหลักๆ

  1. ละอองน้ำมีขนาดใหญ่ ทำตกสู่พื้นรวดเร็ว ซึงมักจะพบได้ในกรณีใช้หัวพ่นพลาสติกที่ความละเอียดมากกว่า 0.6mm
  2. ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูง ทำให้การระเหยของละอองน้ำในอากาศเมื่่อน้อยลง เเละ เมื่อความชื้นในอากาศมีสูงมากก็จะควบเเน่น เกาะตัวเเล้วตกสู่พื้น ได้เช่นกัน

หากไม่ต้องการให้พื้นเปียก

  1. เลือกหัวพ่นที่มีขนาดเล็ก(<0.3mm) ละอองที่ออกมาก็จะละเอียด มีปริมาณน้ำน้อย เบา ทำให้ลอยตัวในอากาศได้ดี เเละ ระเหยในอากาศได้ไว
  2. เว้นระยะห่างของหัวพ่นให้เหมาะสมกับหน้างาน อย่าให้รัศมีการพ่นของละอองพ่นโดนกัน เพราะจะจับตัวกันเเล้วตกสู่พื้น
  3. ติดตั้งให้สูงจากพื้นให้เหมาะสม เพื่อให้ละอองน้ำระเหยก่อนตกสู่พื้น หัวพ่นขนาด 0.3mm รัศมีการพ่นอยู่ที่ 1 – 1.5เมตร ปกติเเล้วหากติดตั้งภายนอกอาคาร ที่ระยะห่าง 1.5 เมตร สูงมากกว่า 2.5 เมตร ละอองจะระเหยในอากาศหมดก่อนตกถึงพื้น
  4. เว้นระยะเวลาเปิดปิดให้เหมาะสม หากพ่นหมอกเป็นเวลาหรือ ถี่เกินไป ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศก็จะสูงขึ้น การระเหยขอละอองต่ำลง การควบเเน่นจับตัวได้ง่ายขึ้น การใช้ Timer กำหนดเวลาช่วยเปิดปิด ช่วยได้
  5. ติดตั้งในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ภายนอกอาคาร ไม่เเนะนำให้ติดภายในอาคาร

ติดต่อช่าง