7 เทคนิคการจัดบูธสินค้า

SMEs Tips การกำหนดเป้าหมายของการออกบูธ เลือกทำเลเหมาะสม จัดตกแต่งแสง สี เสียง และ Motion
การเคลื่อนไหว ใช้ Pretty หรือ MC ช่วยดึงดูดลูกค้า จัดกิจกรรมเล่นเกม แจกของภายในบูธ การเลือกใช้สื่อต่างๆ
ช่วยในการออกบุธ แจกของฟรี ให้ทดลองใช้สินค้าและบริการภายในบูธ

1.การกำหนดเป้าหมายของการออกบูธ
2.เลือกทำเลเหมาะสม
3.จัดตกแต่งแสง สี เสียง และ Motion การเคลื่อนไหว
4.ใช้ Pretty หรือ MC ช่วยดึงดูดลูกค้า
5.จัดกิจกรรมเล่นเกม แจกของภายในบูธ

  1. การเลือกใช้สื่อต่างๆ ช่วยในการออกบุธ
    7.แจกของฟรี ให้ทดลองใช้สินค้าและบริการภายในบูธ

5 SMEs Tips
1.การเลือกงานออกบูธแสดงสินค้า
2.การเตรียมตัวก่อนออกบูธแสดงสินค้า
3.การเตรียมความพร้อมด้านการเงิน
4.ช่วงการออกบูธงานแสดงสินค้า
5.หลังออกบูธงานแสดงสินค้า

ติดต่อสอบถาม