แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำ


b10a3 – นักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี)  เรือนจำ

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์
2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
4 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
5 แนวข้อสอบ พรบ.พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546
6 ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ
7 ถาม-ตอบ วินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ
8 สรุป พรบ.วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พศ. 2482 และจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์
9 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479
10 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐
11 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
12 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๓
13 สรุประเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ.2549
14 หลักการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
15 การบริหารงานราชทัณฑ์
16 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2506
17 แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์ p17
18 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
19 แนวข้อสอบเก่ากรมกรมราชทัณฑ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดยะลา