แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัด

b5a11 – นักวิชาการเกษตร  องค์การบริหารส่วนจังหวัด

1 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
2 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่ม
3 สาระสำคัญแนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
4 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
5 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
7 ความรู้เกียวกับเศรษฐกิจพอเพียง
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
10 ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร
11 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร + แนวข้อสอบ
12 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
13 แนวข้อสอบเก่านักวิชาการเกษตร (สอบข้อเขียน)
14 แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ชุดที่ 1
15 แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ชุดที่ 2


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา