แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัด


b5a19 – นายช่างโยธา  องค์การบริหารส่วนจังหวัด

1 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
2 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่ม
3 สาระสำคัญแนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
4 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
5 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
7 ความรู้เกียวกับเศรษฐกิจพอเพียง
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 แนวข้อสอบ พรบ.การขุดดินและถมที่ พ.ศ.2543
10 แนวข้อสอบคอนกรีตและโครงสร้าง 100 ข้อ
11 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
12 แนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 1
13 แนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 2
14 แนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 3
15 ข้อสอบเก่าช่างโยธา


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา