แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำ

b10a5 – ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์  เรือนจำ

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์
2 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
3 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ
4 พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
5 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
6 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
7 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
8 หลักการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขออภัยโทษ
10 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11 พระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506
12 พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
13 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
14 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติการกักขังตามประมวลกฏหมายอาญา
15แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
16 แนวข้อสอบเก่ากรมกรมราชทัณฑ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดเลย
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดตาก
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดตราด
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดยะลา