แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำ


b10a6 – พนักงานควบคุม  เรือนจำ

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์
2 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
3 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ
4 สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
7 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
8 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
10 พระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506
11 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติการกักขังตามประมวลกฏหมายอาญา
12 พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
13 หลักการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
14 หลักการประชาสัมพันธ์
15 หลักสิทธิมนุษยชน
16 แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
17 แนวข้อสอบเก่ากรมกรมราชทัณฑ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดเลย
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดตาก
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดตราด
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม เรือนจำจังหวัดยะลา