แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัด

b5a20 – วิศวโยธา  องค์การบริหารส่วนจังหวัด

1 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
2 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่ม
3 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
4 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
5 สาระสำคัญแนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
9 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (Construction Survey)
10 การออกแบบโครงสร้างถนนลาดยาง
11 แนวข้อสอบคอนกรีตและโครงสร้าง 200 ข้อ
12 แนวข้อสอบวิศวกรโยธา ชุด 1
13 แนวข้อสอบวิศวกรโยธา ชุด 2
14 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบวิศวโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา