แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์

b6a4 – เจ้าพนักงานธุรการ  สำนักงานประชาสัมพันธ์

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์
2 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ) p28
3 สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม p13
4 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ p14
5 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร p26
6 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ p36
7 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ ชุด1 p27
8 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ ชุด2 p22
9 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ p14
10 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ p20
11 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ p14
12 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ p16
13 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม p15
14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ p21


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา