แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำ


b10a4 –  เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ  เรือนจำ

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์
2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
4 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
5 แนวข้อสอบ พรบ.พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546
6 ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ
7 ถาม-ตอบ วินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ
8 สรุป พรบ.วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พศ. 2482 และจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์
9 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479
10 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐
11 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
12 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๓
13 สรุประเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ.2549
14 ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
15 ความรู้เกี่ยวกับการให้การศึกษาอบรมและฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง
16 แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
17 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2506
18 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
19 แนวข้อสอบเก่ากรมกรมราชทัณฑ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดยะลา