แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตร

แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตร

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
2 นโยบายรัฐบาลด้านการเกษตร
3 สรุปนโยบายเกษตรของรัฐบาล เกษตรกรเข้มแข็ง การส่งเสริมอาชีพเกษตร+ถามตอบ?
4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
6 การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่าง ๆ
7 การจัดการดินและปุ๋ย
8 หลักและวิธีการจัดการศัตรูพืช
9 การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
10 แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยในงานส่งเสริมการเกษตร
11 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
12 แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร อัตนัย
13 แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (จากสนามสอบจริง)
14 แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุด 1
15 แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุด 2
16 แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุด 3
17 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา