แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตร

แนวข้อสอบนิติกร  สำนักงานเกษตร

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
2 นโยบายรัฐบาลด้านการเกษตร
3 สรุปนโยบายเกษตรของรัฐบาล เกษตรกรเข้มแข็ง การส่งเสริมอาชีพเกษตร+ถามตอบ?
4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
6 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
7 สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
8 สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
9 ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ
10 ถาม-ตอบ วินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ
11 สรุปความรู้เรื่องการวินิจฉัยข้อกฎหมาย
12 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
13 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
14 แนวข้อสอบลักษณะสำคัญของกฎหมายเบื้องต้น
15 แนวข้อสอบการจัดทำและบริหารสัญญา
16 แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน 


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา