แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตร

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  สำนักงานเกษตร

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
2 นโยบายรัฐบาลด้านการเกษตร
3 สรุปนโยบายเกษตรของรัฐบาล เกษตรกรเข้มแข็ง การส่งเสริมอาชีพเกษตร+ถามตอบ?
4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
6 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 ความรู้เกี่ยวกับการเก็บข้อมูล-ถ่ายภาพ-บันทึกเสียง
9 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
10 เครื่องมือและวิธีที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
11 การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บสำรองข้อมูล
12 แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล
13 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
14 แนวข้อสอบเก่าเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา