แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่

แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร  ศูนย์วิจัยพืชไร่

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
2 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
3 การอนุรักดิน การปรับปรุ่งดินแบบต่างๆ การทำเกษตรแบบยังยืน
4 ถาม – ตอบ การจัดการดินและน้ำ
5 ถาม – ตอบ ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน
6 ถาม -ตอบ ความสัมพันธ์ระหว่าง ดิน น้ำ พืช
7 ถาม – ตอบ ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
10 แนวข้อสอบเก่านักวิชาการเกษตร (สอบข้อเขียน)
11 แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร (อัตนัย)
12 แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ชุดที่ 1
13 แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ชุดที่ 2
14 แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ชุด 3
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดยะลา