แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่

แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง  ศูนย์วิจัยพืชไร่

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
2 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
3 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง + แนวข้อสอบ
4 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 หลักการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี
7 การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
8 เทคนิคในห้องปฏิบัติการเคมี
9 การวิจัยและพัฒนาการเกษตร-
10 การอนุรักดิน การปรับปรุ่งดินแบบต่างๆ การทำเกษตรแบบยังยืน
11 ถาม – ตอบ การจัดการดินและน้ำ
12 ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช
13 ถาม –ตอบ ความรู้เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์พืช
14 ถาม -ตอบ ความสัมพันธ์ระหว่าง ดิน น้ำ พืช
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดเลย
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดตาก
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดตราด
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดยะลา