แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายใน

แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน  สำนักงานการค้าภายใน

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการค้าภายใน
2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน และกฎหมายเกี่ยวข้อง
3 พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน
7 การตรวจสอบภายในภาคราชการ
8 มาตรฐานการควบคุมภายใน
9 จริยธรรมในงานวิชาการตรวจสอบภายใน
10 ถาม – ตอบ ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน?
11 แนวข้อสอบจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
12 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
13 แนวข้อสอบตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1
14 แนวข้อสอบตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดยะลา