แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่


b30a3 – นักวิชาการพัสดุ  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
2 หลักการจัดเก็บภาษีเบื้องต้น
3 สรุปกฎหมายที่กรมสรรพสามิตใช้สอบ
4 ความรู้เกี่ยวกับสินค้าสรรพสามิต
5 ถาม- ตอบ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527
6 ถาม – ตอบ พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527
7 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ยาสูบ พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ.2486
10 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
11 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
12 ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
13 กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุและการจำหน่ายพัสดุ
14 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
15 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
16 แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ ชุด 1
17 แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ ชุด 2
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดยะลา