แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายใน

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักงานการค้าภายใน

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการค้าภายใน
2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน และกฎหมายเกี่ยวข้อง
3 พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 การบริหารแผนงาน โครงการ
7 การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน
8 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม – ตอบ)
9 แนวคิดด้านการติดตามและประเมินผล (ถาม – ตอบ)
10 ความรู้เกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)
11 ถาม – ตอบ การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ
12 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
13 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด1
14 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 2
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดยะลา