แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทาน

แนวข้อสอบนายช่างภาพ  สำนักชลประทาน

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
2 ความรู้เกี่ยวกับการชลประทาน
3 หลักการชลประทานเบื้องต้น
4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2547
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 ความรู้เกี่ยวกับหลักการถ่ายภาพ
7 การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
8 การถ่ายภาพเพื่อการสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์
9 เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์
10 ถาม-ตอบ การถ่ายภาพ การถ่ายวีดีทัศน์ เครื่องมือ อุปกรณ์สมัยใหม่?
11 แนวข้อสอบความเข้าใจในการถ่ายภาพเบื้องต้น
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนายช่างภาพ สำนักชลประทานจังหวัดยะลา