แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่

b30a6 – นิติกร  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
2 หลักการจัดเก็บภาษีเบื้องต้น
3 สรุปกฎหมายที่กรมสรรพสามิตใช้สอบ
4 ความรู้เกี่ยวกับสินค้าสรรพสามิต
5 ถาม- ตอบ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527
6 ถาม – ตอบ พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527
7 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ยาสูบ พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ.2486
10 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
11 สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
12 ถาม – ตอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
13 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
14 แนวข้อสอบกฎหมายเบื้องต้น
15 แนวข้อสอบการจัดทำและบริหารสัญญา
16 แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
17 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 และแก้ไขเพิ่มเติม
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดเลย
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดตาก
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดตราด
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดยะลา