แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทาน

แนวข้อสอบบรรณารักษ์  สำนักชลประทาน

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
2 ความรู้เกี่ยวกับการชลประทาน
3 หลักการชลประทานเบื้องต้น
4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2547
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 ความรู้เกี่ยวกับวิชาบรรณารักษ์และห้องสมุด
7 ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดและบรรณารักษ์
8 ถาม – ตอบ เกี่ยวกับห้องสมุด?
9 แนวข้อสอบวิชาบรรณารักษ์ (เจ้าหน้าที่ห้องสมุด )
10 แนวข้อสอบบรรณารักษ์ (อัตนัย)
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดเลย
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดตาก
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดตราด
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักชลประทานจังหวัดยะลา