แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทาน

แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  สำนักชลประทาน

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
2 ความรู้เกี่ยวกับการชลประทาน
3 หลักการชลประทานเบื้องต้น
4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2547
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกล
7 ความหมายและหลักการทำงานของเครื่องจักรกล CNC
8 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ พรบ.จราจรทางบก และการดูแลเครื่องยนต์เพื่อความปลอดภัย
10 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
11 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
12 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
13 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
14 แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดเลย
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดตาก
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดตราด
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักชลประทานจังหวัดยะลา