แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่

b30a7 – พนักงานธุรการ  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
2 หลักการจัดเก็บภาษีเบื้องต้น
3 สรุปกฎหมายที่กรมสรรพสามิตใช้สอบ
4 ความรู้เกี่ยวกับสินค้าสรรพสามิต
5 ถาม- ตอบ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527
6 ถาม – ตอบ พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527
7 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ยาสูบ พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ.2486
10 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
11 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
12 ขั้นตอนการปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
13 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
14 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ
15 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
16 แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี
17 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดเลย
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดตาก
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดตราด
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดยะลา