แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล


b41a10- นักกายภาพบำบัด  โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานด้านสาธารณสุข
5 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภายวิภาคและสรีรวิทยา (Repaired)
10 ความรู้เรื่องกายภาพบำบัด (ถาม – ตอบ)
11 สรีระของการออกกำลังกาย
12 จิตวิทยาการออกกำลังกาย
13 กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบประสาท
14 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะ (Exercise for Health)
15 แนวข้อสอบกายวิภาคและสรีรวิทยา
16 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
17 แนวข้อสอบความรู้เรื่องกายภาพบำบัด
18 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 – P043 – การปฐมพยาบาลเบื้องต้น


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดยะลา