แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาล

b41a11 – นักจัดการงานทั่วไป  โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป
8 การใช้งานอินเทอร์เน็ตและการสืบค้น
9 ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่?
10 แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
11 แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป
12 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุด 1
13 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุด 2
14 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุด 3
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 – P047 – เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจังหวัดยะลา