แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล

b41a15 – นักประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 หลักการประชาสัมพันธ์
8 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
10 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
11 ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักประชาสัมพันธ์
12 แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1
13 แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2
14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจังหวัดยะลา