แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาล

b41a17 – นักรังสีการแพทย์  โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานด้านสาธารณสุข
5 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
9 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
10 ความรู้เกี่ยวกับรังสีวิทยาทั่วไป
11 เครื่องวัดรังสีและการเลือกใช้
12 การใช้รังสีทางการแพทย์
13 การป้องกันอันตรายจากรังสี
14 แนวข้อสอบความรู้เรื่องรังสี ชุดที่ 1
15 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับรังสี ชุดที่ 2
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดยะลา