แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุข

แนวข้อสอบนายช่างโยธา  สำนักงานสาธารณสุข

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (Construction Survey)
8 การออกแบบโครงสร้างถนนลาดยาง
9 แนวข้อสอบ พรบ.การขุดดินและถมที่ พ.ศ.2543
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบคอนกรีตและโครงสร้าง 100 ข้อ
12 ข้อสอบเก่าช่างโยธา
13 แนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 1
14 แนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 2
15 แนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 3
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา