แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุข

แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล  สำนักงานสาธารณสุข

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
8 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่องการพยาบาล
9 การดูแลผู้สูงอายุ
10 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
11 ถาม-ตอบ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
12 ถาม-ตอบ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
13 แนวข้อสอบกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
14 แนวข้อสอบวิชาการพยาบาล
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา