แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุข

แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้  สำนักงานสาธารณสุข

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
9 ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ (ถาม ตอบ)
10 หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ
11 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพ
12 ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพ
13 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานด้านสาธารณสุข
14 ถาม – ตอบ ระบบสุขภาพ
15 ถาม – ตอบ สาธารณสุขชุมชน
16 ถาม – ตอบ ความรู้ในหน้าที่พนักงานช่วยเหลือคนไข้
17 แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้
18 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา