แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุข

แนวข้อสอบวิทยาจารย์  สำนักงานสาธารณสุข

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานด้านสาธารณสุข
5 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
6 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
10 แนวข้อสอบหลักการสอนและการจัดการเรียนรู้
11 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผล
12 ถาม – ตอบ แนวคิดพื้นฐานของการฝึกอบรม
13 แนวข้อสอบ เทคนิคการฝึกอบรม
14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบวิทยาจารย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา