แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาล

b41a5 – เจ้าพนักงานพัสดุ  โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
8 การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
9 ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง?
10 ระเบียบกฏหมายงานการเงิน บัญชีและพัสดุในสำนักงาน
11 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
12 แนวข้อสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP)
13 แนวข้อสอบงานพัสดุและสารบรรณ
14 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ชุด 1
15 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ชุด 2
16 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ชุด 3
17 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 – P070 – สรุประเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดยะลา