แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาล

b41a6 – เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานด้านสาธารณสุข
5 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
11 ความรู้ทั่วไปทางเภสัชวิทยา
12 แนวคิดเกี่ยวกับยาและหลักทั่วไปในการใช้ยา
13 ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสภาเภสัชกรรม
14 ถาม – ตอบ เรื่องเวชภัณฑ์ทั่วไป
15 แนวข้อสอบเภสัชกร
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 – P047 – เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดยะลา