แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาล

b41a22 – นักวิชาการพัสดุ  โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง?
8 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
9 แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
10 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
12 แนวข้อสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP)
13 แนวข้อสอบงานพัสดุและสารบรรณ
14 แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ ชุด 1
15 แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ ชุด 2
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลจังหวัดยะลา