แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล

b41a23 – นักวิชาการศึกษา  โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
10 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
11 หลักการจัดการศึกษาทั่วไป
12 การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาการศึกษา และการบริการการศึกษา
13 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผล
14 แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดยะลา