แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาล

b41a25 – นักวิชาการสาธารณสุข  โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
9 ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
10 ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ (ถาม ตอบ)
11 ถาม – ตอบ การวิจัยทางด้านสาธารณสุข
12 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานด้านสาธารณสุข
13 ถาม – ตอบ การบริหารงานสาธารณสุข
14 ถาม – ตอบ ระบบสุขภาพ
15 เก็งข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข
16 แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข ชุด 2
17 แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณะสุข ชุด 1
18 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดยะลา