แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาล

b41a27 – นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานด้านสาธารณสุข
5 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
6 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 ความรู้เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์
10 พันธุศาสตร์เบื้องต้น
11 ระบบภูมิคุ้มกัน
12 ถาม-ตอบ พันธุศาสตร์ของแบคทีเรีย และไวรัส
13 ถาม – ตอบ วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
14 ถาม – ตอบ ความรู้เรื่องธนาคารเลือด
15 ถาม – ตอบ ความรู้เรื่องโลหิตวิทยา
16 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
17 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดยะลา