แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาล

b41a28 – นักสังคมสงเคราะห์  โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานด้านสาธารณสุข
5 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 ความรู้เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์
9 แนวคิดและทฤษฎีทางสังคม
10 ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
11 ถาม ตอบ เรื่องการพัฒนาสังคม
12 พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
13 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556
14 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
15 แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจังหวัดยะลา