แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาล

b41a29 – นายช่างเทคนิค โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือช่าง
9 ถาม – ตอบ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค
10 แนวข้อสอบความถนัดทางช่าง
11 แนวข้อสอบงานช่างพื้นฐาน
12 แนวข้อสอบเทคนิคการผลิต
13 แนวข้อสอบความปลอดภัยในการปฎิบัติงานเบื้องต้น
14 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลจังหวัดยะลา