แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาล

b41a31 –  นายช่างโยธา  โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (Construction Survey)
8 การออกแบบโครงสร้างถนนลาดยาง
9 แนวข้อสอบ พรบ.การขุดดินและถมที่ พ.ศ.2543
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบคอนกรีตและโครงสร้าง 100 ข้อ
12 ข้อสอบเก่าช่างโยธา
13 แนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 1
14 แนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 2
15 แนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 3
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนายช่างโยธา โรงพยาบาลจังหวัดยะลา