แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาล

b41a32 – นิติกร   โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
8 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ล้มละลาย 2483 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 แนวข้อสอบกฎหมายเบื้องต้น
11 แนวข้อสอบการจัดทำและบริหารสัญญา
12 แนวข้อสอบกฎหมายมหาชน
13 แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
14 แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
15 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
16 แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
17 แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในลักษณะว่าด้วยพยานหลักฐาน


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนิติกร โรงพยาบาลจังหวัดยะลา