แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาล

b41a33 – ผู้ช่วยพยาบาล  โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
8 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่องการพยาบาล
9 การดูแลผู้สูงอายุ
10 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
11 ถาม-ตอบ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
12 ถาม-ตอบ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
13 แนวข้อสอบกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
14 แนวข้อสอบวิชาการพยาบาล
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดเลย
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดตาก
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดตราด
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลจังหวัดยะลา