แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาล

b41a34 – พนักงานช่วยเหลือคนไข้  โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
9 ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ (ถาม ตอบ)
10 หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ
11 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพ
12 ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพ
13 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานด้านสาธารณสุข
14 ถาม – ตอบ ระบบสุขภาพ
15 ถาม – ตอบ สาธารณสุขชุมชน
16 ถาม – ตอบ ความรู้ในหน้าที่พนักงานช่วยเหลือคนไข้
17 แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้
18 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดเลย
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดตาก
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดตราด
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลจังหวัดยะลา