แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล

b41a38 – พยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
8 การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
9 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่องการพยาบาล
10 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
11 ถาม-ตอบ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
12 ถาม-ตอบ การช่วยฟื้นคืนชีพ
13 ถาม-ตอบ ระบบแพทย์ฉุกเฉิน?
14 แนวข้อสอบกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
15 แนวข้อสอบเรื่อง การพยาบาลอนามัยชุมชน
16 แนวข้อสอบวิชาการพยาบาล
17 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดเลย
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดตาก
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดตราด
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจังหวัดยะลา