แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทาง

แนวข้อสอบช่างโยธา  แขวงการทาง

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง
2 ความรู้ด้านการวางแผนพัฒนาทางหลวง
3 ประเภทของทางหลวง
4 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (Construction Survey)
10 การบริหารงานก่อสร้าง
11 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก RC Design
12 แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง
13 แนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 1
14 แนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 2
15 ข้อสอบเก่าช่างโยธา
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดเลย
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดตาก
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดตราด
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบช่างโยธา แขวงการทางจังหวัดยะลา