แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรม

แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์  สำนักงานวัฒนธรรม

1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรม
2 แผนงานและแผนยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม
3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
4 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา การสรุปความและตีความ
7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
8 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการประชาสัมพันธ์
9 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
10 ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักประชาสัมพันธ์
11 ความรู้เกี่ยวการเขีนนข่าวและรายงานข่าว
12 การเขียนบทความ สารคดี สปอตทางวิทยุแลโทรทัศน์
13 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
14 แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1
15 แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา