แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์  สำนักงานทางหลวงชนบท

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท
2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
4 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการประชาสัมพันธ์
5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
6 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
7 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
8 ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักประชาสัมพันธ์
9 แนวข้อสอบความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์
10 แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1
11 แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2
12 แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง(กรมทางหลวงชนบท)
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยะลา