แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่ง

แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง   สำนักงานขนส่ง

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก
2 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
3 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
4 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
6 แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 แนวข้อสอบความสามารถทางด้านตัวเลข
9 แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
10 ความรู้ทั่วไปด้านการขนส่งทางบก
11 ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์? (ถาม – ตอบ)
12 ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป (การจัดทำแผนงาน)
13 การบริหารจัดการองค์กร
14 การบริหารแผนงาน โครงการ
15 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา