แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทาง

แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน  แขวงการทาง

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง
2 ความรู้ด้านการวางแผนพัฒนาทางหลวง
3 ประเภทของทางหลวง
4 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
8 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530
9 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548
10 สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวดทรัพย์สินและนิติกรรมสัญญา
11 ประมวลกฏหมายที่ดิน
12 ความรู้เกี่ยวกับสัญญาและการบริหารสัญญา
13 การจัดทำและบริหารสัญญา
14 ถาม – ตอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
15 แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในลักษณะว่าด้วยพยานหลักฐาน
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดยะลา