แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงาน

แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงาน

1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน
2 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
5 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
6 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน
9 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
10 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
11 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
12 ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
13 กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุและการจำหน่ายพัสดุ
14 ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
15 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
16 แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา